Høyere utdanning

Her finner du informasjon om høyere utdanning og hvordan du kan søke opptak.

Studerende på bibliotek

Nordiske utdanningsavtaler og -programmer

Arbejds- og opholdstilladelse på Færøerne

Arbeids- og oppholdstillatelse på Færøyene

Studiestøtte til færøske studerende i udlandet

Studiestøtte til færøyske studenter i utlandet

Sygesikring under studieophold på Færøerne

Sykeforsikring under studieopphold på Færøyene

Uddannelsesstøtte på Færøerne

Utdanningsstøtte på Færøyene

Studieboliger på Færøerne

Studentboliger på Færøyene

Det færøske uddannelsessystem

Det færøyske utdanningssystemet

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.