Høyere utdanning

Her finner du informasjon om høyere utdanning og hvordan du kan søke opptak.

Arbejds- og opholdstilladelse på Færøerne

Arbeids- og oppholdstillatelse på Færøyene

Studiestøtte til færøske studerende i udlandet

Studiestøtte til færøyske studenter i utlandet

Sygesikring under studieophold på Færøerne

Sykeforsikring under studieopphold på Færøyene

Uddannelsesstøtte på Færøerne

Utdanningsstøtte på Færøyene

Det færøske uddannelsessystem

Det færøyske utdanningssystemet

Studerende på bibliotek

Nordiske utdanningsavtaler og -programmer

Studieboliger på Færøerne

Studentboliger på Færøyene

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.