Pensjon

Her finner du informasjon om pensjonssystem, alderspensjon og uføretrygd.

Færøske ydelser til efterlevende ved dødsfald

Færøyske ytelser til etterlatte ved dødsfall

Færøsk alderspension

Færøysk alderspensjon

Færøsk førtidspension

Færøysk uføretrygd

Det færøske pensionssystem

Det færøyske pensjonssystemet

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.