Pensjon

Her finner du informasjon om pensjonssystem, alderspensjon og uføretrygd.

Færøsk førtidspension

Færøysk uføretrygd

Færøsk alderspension

Færøysk alderspensjon

Det færøske pensionssystem

Det færøyske pensjonssystemet

Færøske ydelser til efterlevende ved dødsfald

Færøyske ytelser til etterlatte ved dødsfall

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.