Videregående utdanning

Her finner du informasjon om videregående utdanninger og hvordan du kan søke opptak.

Arbejds- og opholdstilladelse på Færøerne

Arbeids- og oppholdstillatelse på Færøyene

Sygesikring under studieophold på Færøerne

Sykeforsikring under studieopphold på Færøyene

Uddannelsesstøtte på Færøerne

Utdanningsstøtte på Færøyene

Det færøske uddannelsessystem

Det færøyske utdanningssystemet

Studerende på bibliotek

Nordiske utdanningsavtaler og -programmer

Studieboliger på Færøerne

Studentboliger på Færøyene

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.