Toll og skatt

Her finner du informasjon om toll og skatt.

Rejse med kæledyr til og fra Færøerne

Reise med kjæledyr til og fra Færøyene

Skat på Færøerne

Skatt på Færøyene

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.