Jobb

Her finner du informasjon om å søke jobb, autorisasjoner og dagpenger ved arbeidsledighet.

Færøske sygedagpenge

Færøyske sykepenger

Rehabilitering

Rehabilitering på Færøyene

Arbejde udenlands, men bosiddende på Færøerne

Arbeide utenlands, men med bosted på Færøyene

Fagforeninger på Færøerne

Fagforeninger på Færøyene

Færøske regler for arbejdsløshedsforsikring og arbejdsanvisning

Færøyske dagpenger ved arbeidsledighet

Social sikring som arbejdstager på Færøerne

Social sikring som arbejdstager på Færøerne

Jobsøgning på Færøerne

Å søke jobb på Færøyene

Arbejds- og opholdstilladelse på Færøerne

Arbeids- og oppholdstillatelse på Færøyene

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.