Jobb

Her finner du informasjon om å søke jobb, autorisasjoner og dagpenger ved arbeidsledighet.

Rehabilitering

Rehabilitering på Færøyene

Færøske sygedagpenge

Færøyske sykepenger

Arbejds- og opholdstilladelse på Færøerne

Arbeids- og oppholdstillatelse på Færøyene

Færøske regler for arbejdsløshedsforsikring og arbejdsanvisning

Færøyske dagpenger ved arbeidsledighet

Fagforeninger på Færøerne

Fagforeninger på Færøyene

Social sikring som arbejdstager på Færøerne

Social sikring som arbejdstager på Færøerne

Arbejde udenlands, men bosiddende på Færøerne

Arbeide utenlands, men med bosted på Færøyene

Jobsøgning på Færøerne

Å søke jobb på Færøyene

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.