Bolig

Her finner du informasjon om å finne bolig og bostøtte.

Personnummer  på Færøerne (P-tal)

Personnummer på Færøyene (p-tall)

Bolig på Færøerne

Bolig på Færøyene

Folkeregistrering på Færøerne

Folkeregistrering på Færøyene

Studieboliger på Færøerne

Studentboliger på Færøyene

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.