Utdanning

Her finner du informasjon om utdanningssystemet, utdanningsstøtte, studieopptak og omregning av karakterer.

Studerende på bibliotek

Nordiske utdanningsavtaler og -programmer

Social sikring som arbejdstager på Færøerne

Social sikring som arbejdstager på Færøerne

Arbejds- og opholdstilladelse på Færøerne

Arbeids- og oppholdstillatelse på Færøyene

Sprogkurser for tilflyttere til Færøerne

Språkkurs for innflyttere til Færøyene

Studiestøtte til færøske studerende i udlandet

Studiestøtte til færøyske studenter i utlandet

Folkehøjskoler på Færøerne

Folkehøyskoler på Færøyene

Sygesikring under studieophold på Færøerne

Sykeforsikring under studieopphold på Færøyene

Uddannelsesstøtte på Færøerne

Utdanningsstøtte på Færøyene

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.