Trygdeordninger

Her finner du informasjon om dagpenger ved arbeidsledighet, sykepenger, pensjon, og ytelser til familier.

Arbejde udenlands, men bosiddende på Færøerne

Arbeide utenlands, men med bosted på Færøyene

Social sikring som arbejdstager på Færøerne

Social sikring som arbejdstager på Færøerne

Sygesikring under studieophold på Færøerne

Sykeforsikring under studieopphold på Færøyene

Færøske ydelser til efterlevende ved dødsfald

Færøyske ytelser til etterlatte ved dødsfall

Rehabilitering

Rehabilitering på Færøyene

Færøske regler for arbejdsløshedsforsikring og arbejdsanvisning

Færøyske dagpenger ved arbeidsledighet

Ret til sundhedsydelser på Færøerne

Rett til helsetjenester på Færøyene

Færøske barselsdagpenge

Færøyske foreldrepenger

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.