Trygdeordninger

Her finner du informasjon om dagpenger ved arbeidsledighet, sykepenger, pensjon, og ytelser til familier.

Færøske sygedagpenge

Færøyske sykepenger

Rehabilitering på Færøyene

Her kan du lese om mulighetene for rehabilitering på Færøyene.

Arbejde udenlands, men bosiddende på Færøerne

Arbeide utenlands, men med bosted på Færøyene

Færøske regler for arbejdsløshedsforsikring og arbejdsanvisning

Færøyske regler for arbeidsledighetsforsikring og arbeidsformidling

Ret til sundhedsydelser på Færøerne

Rett til helsetjenester på Færøyene

Færøsk førtidspension

Færøysk uføretrygd

Færøsk alderspension

Færøysk alderspensjon

Det færøske pensionssystem

Det færøyske pensjonssystemet

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.