Studiestøtte til færøyske studenter i utlandet

Studiestøtte til færøske studerende i udlandet
Her får du en beskrivelse av studiestøtterettighetene og -kravene som berører dem som studerer utenfor Færøyene.

Som danske statsborgere kommer færøyske studenter som regel under de danske ordningene hos Statens Uddannelsesstøtte (SU) når de studerer i Danmark og i andre land. I tilfellene der færøyske studenter er berettiget til støtte fra SU eller andre studiestøtteordninger, får de ikke støtte fra Studni.

Imidlertid finnes følgende særskilte ordninger for færøyske studenter i utlandet:

  • ÚSUN-ordningen er en ordning for dem som studerer utenfor Norden. ÚSUN kan gi støtte til studieavgift og til leveomkostninger i tilfeller der det ikke fås fra SU.
  • Reisestøtte er en støtteordning til én reise til Færøyene i året til studenten og hans eller hennes barn.
  • Prosjektstøtte gis i form av reisestøtte til et prosjekt som foregår i et annet land enn studielandet.
  • Språklig forberedelseskurs støttes i forkant av høyere utdanning i ikke-engelsktalende land hvis studenten har planer om å studere i dette landet/språkområdet.
  • I visse tilfeller blir det gitt støtte til studenter i Norden til leveomkostninger, og i særskilte tilfeller til studieavgift.

Hvem kan få støtte?

Støtte til å studere i utlandet gis til studieaktive heltidsstudenter som lever opp til kravet om å få støtte på Færøyene og har bodd på Færøyene i minimum:

  • to av de siste tre årene før studiestart, eller
  • halve livet før studiestart

Hvordan får jeg støtte?

Mener du at du kan være berettiget til støtte fra en eller flere av de nevnte støtteordningene, kan du ta kontakt med Studni, som holder til i Tórshavn:

Tlf.: +298 20 40 60
Faks: +298 20 40 61
E-post: studni@studni.fo

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.