Helse

Her finner du informasjon om rett til helsetjenester.

Norske sykepenger

Informasjon om koronapandemien i Norden

Arbejde udenlands, men bosiddende på Færøerne

Arbeide utenlands, men med bosted på Færøyene

Social sikring som arbejdstager på Færøerne

Social sikring som arbejdstager på Færøerne

Sygesikring under studieophold på Færøerne

Sykeforsikring under studieopphold på Færøyene

Rehabilitering

Rehabilitering på Færøyene

Ret til sundhedsydelser på Færøerne

Rett til helsetjenester på Færøyene

Færøske sygedagpenge

Færøyske sykepenger

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.