Pensjon

Her finner du informasjon om pensjonssystem, alderspensjon og uføretrygd.

Det danske pensionssystem

Det danske pensjonssystemet

Dansk alderspension

Dansk alderspensjon

Ældre kvinde og lille pige på en bænk

Dansk seniorpensjon

Dansk førtidspension

Dansk uføretrygd

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.