Pensjon

Her finner du informasjon om pensjonssystem, alderspensjon og uføretrygd.

Dansk alderspension

Dansk alderspensjon

Dansk førtidspension

Dansk uføretrygd

Det danske pensionssystem

Det danske pensjonssystemet

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.