Samfunn

Her finner du informasjon om folkeregistrering, stemmerett og statsborgerskap.

Norske sykepenger

Informasjon om koronapandemien i Norden

Folkeregistrering i Danmark

Folkeregistrering i Danmark

Dansk flagg

Dansk statsborgerskap

Arbejds- og opholdstilladelse i Danmark

Arbeids- og oppholdstillatelse i Danmark

Danmarks flag Dannebrog

Helligdager i Danmark

Logo for Mit ID

Elektronisk legitimasjon i Danmark – NemID

Stemmeret i Danmark

Stemmerett i Danmark

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.