Dødsfall

Her finner du informasjon om arv, melding av dødsfall, og ytelser til gjenlevende.

Danske ydelser til efterlevende ved dødsfald

Danske ytelser til etterlatte ved dødsfall

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.