Barn

Her finner du blant annet informasjon om barnehage, grunnskole, og ytelser til barnefamilier.

Svenske børnepenge

Grunnskole i Danmark

Børnefamilie i køkken

Dansk barnetrygd

Børn på rutjsebane

Barnepass i Danmark

Børnebidrag i Danmark

Barnebidrag i Danmark

Færøske barselsdagpenge

Danske foreldrepenger

Graviditet og fødsel i Danmark

Graviditet og fødsel Danmark

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.