Videregående utdanning

Her finner du informasjon om videregående utdanninger og hvordan du kan søke opptak.

Arbejds- og opholdstilladelse i Danmark

Arbeids- og oppholdstillatelse i Danmark

Ungdomsuddannelser i Danmark

Videregående utdanning i Danmark

Studerende på bibliotek

Nordiske utdanningsavtaler og -programmer

Danmarks flag Dannebrog

Helligdager i Danmark

Karakterskalaen i det danske uddannelssystem

Karakterskalaen i det danske utdanningssystemet

Studieboliger og kollegier i Danmark

Studentboliger og studenthjem i Danmark

Dansk uddannelsesstøtte (SU)

Dansk utdanningsstøtte (SU)

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.