Toll og skatt

Her finner du informasjon om toll og skatt.

Flytte fra Danmark til udlandet

Tollregler i Danmark

Skat i Danmark

Dansk skatt

Innflutningur á hundum og köttum til Íslands

Reise med hund eller katt til Danmark

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.