Pension

Här hittar du information om pensionssystemet, allmän pension och sjukersättning.

Dansk alderspension

Dansk ålderspension

Dansk førtidspension

Dansk förtidspension

Det danske pensionssystem

Det danska pensionssystemet

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.