Pension

Här hittar du information om pensionssystemet, allmän pension och sjukersättning.

Dansk førtidspension

Dansk förtidspension

Dansk alderspension

Dansk ålderspension

Det danske pensionssystem

Det danska pensionssystemet

Ældre kvinde og lille pige på en bænk

Dansk seniorpension

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.