Midlertidig opphold

Her er relevant informasjon til deg som skal oppholde deg midlertidig i landet.

Ret til sundhedsydelser i Danmark

Rett til helsetjenester i Danmark

Bil i Danmark

Bil i Danmark

Arbejds- og opholdstilladelse i Danmark

Arbeids- og oppholdstillatelse i Danmark

Rød paraply

Privatforsikring i Danmark

Unge kvinder med telefoner

Kjøp av varer og tjenester i Danmark

Flytte fra Danmark til udlandet

Flytte fra Danmark til utlandet

Innflutningur á hundum og köttum til Íslands

Reise med hund eller katt til Danmark

Bankkonto i Danmark

Bankkonto i Danmark

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.