Midlertidig opphold

Her er relevant informasjon til deg som skal oppholde deg midlertidig i landet.

Ret til sundhedsydelser i Danmark

Rett til helsetjenester i Danmark

Bil i Danmark

Bil i Danmark

Arbejds- og opholdstilladelse i Danmark

Arbeids- og oppholdstillatelse i Danmark

Rød paraply

Privatforsikring i Danmark

Unge kvinder med telefoner

Kjøp av varer og tjenester i Danmark

Innflutningur á hundum og köttum til Íslands

Reise med hund eller katt til Danmark

Bankkonto i Danmark

Bankkonto i Danmark

Flytte fra Danmark til udlandet

Flytte fra Danmark til utlandet

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.