Privatøkonomi

Her finner du informasjon om bank og kjøp av varer og tjenester.

Skat i Danmark

Dansk skatt

Logo for Mit ID

Elektronisk legitimasjon i Danmark – NemID

Rød paraply

Privatforsikring i Danmark

Unge kvinder med telefoner

Kjøp av varer og tjenester i Danmark

Bankkonto i Danmark

Bankkonto i Danmark

Dansk uddannelsesstøtte (SU)

Dansk utdanningsstøtte (SU)

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.