Nordens dag: Värdet av kultur i Norden i kristider och framöver – nordiskt kultursamarbete i dåtid, nutid och framtid

23.03.21 | Evenemang
Nordens dag
Fotograf
norden.org
Vilken roll har kulturen spelat i det nordiska samarbetet under de 50 år som gått sedan Nordiska ministerrådet bildades? Hur har coronapandemin påverkat det nordiska kulturlivet? Vilken roll kommer kulturen att spela framöver i det nordiska samarbetet? Dessa frågor diskuteras närmare av politiker, invånare och representanter från kulturlivet.

Information

Datum
23.03.2021
Tid
18:00 - 19:15
Plats

Nordens hus
Reykjavik
Island

Typ
Online

Kultursamarbetet är en hörnsten i det nordiska samarbetet och spelar en viktig roll i arbetet med visionen om att göra Norden till världens mest hållbara och integrerade region. Därför bjuder Nordens hus i Reykjavik och Föreningen Norden på Island in till debatt om värdet av nordisk kultur och kultursamarbete i dåtid, nutid och framtid.

Program

 • Perspektiv: Nordiska kulturinstitutioner – Sabina Westerholm, direktör för Nordens hus i Reykjavik

 • Perspektiv: Politiskt samarbete – Sigurður Ingi Jóhannsson, nordisk samarbetsminister för Island

 • Perspektiv: Det nordiska civilsamhället – Hrannar Arnarsson, ordförande för Föreningen Norden på Island

 • Perspektiv: Det finländska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet – Ann-Sofie Stude, Finlands ambassadör på Island

Debatt

Panelen 

 • ger en historisk tillbakablick på värdet av det nordiska kultursamarbetet
 • reflekterar över hur coronapandemin har påverkat kulturlivet och samarbetet på området mellan de nordiska länderna
 • diskuterar vilka teman kulturen kan bidra med och vilken roll den kommer att spela i det framtida nordiska samarbetet. 

Paneldeltagare:

 • Gísli Örn Garðarsson, skådespelare och regissör
 • Tue West, musiker
 • Björn Rafnar Ólafsson, elev på Nordatlantisk gymnasiumklasse (NGK)
 • Steinunn Þóra Árnadóttir, ledamot av Nordiska rådets presidium och styrelseledamot i Nordiska kulturfonden
 • Sabina Westerholm, direktör för Nordens hus i Reykjavik.

Avslutande reflektioner kring debatten: Aldís Mjöll Geirsdóttir, president for Ungdomens Nordiska råd (UNR). 

Moderator: Sif Gunnarsdóttir, biträdande chef för Föreningen Norden på Island.

Slutligen sjunger kören Söngsveitin Fílharmónía två nordiska sånger.

Arrangemanget genomförs på skandinaviska språk.