Graviditet og fødsel på Åland

graviditet Åland
Photographer
Yadid Levy
Her kan du læse om graviditet og fødsel på Åland. Her finder du blandt andet information om undersøgelser under graviditeten, mødrerådgivning på Åland, fødsel samt ansøgning om barselsstøtte og barselsdagpenge.

Denne artikel handler om opfølgning på graviditet og fødsel på Åland. Du finder information om familieydelser efter fødslen på siden Familieydelser på Åland, som også handler om de forskelle, der er mellem Åland og Finland. FPA's quickguide for børnefamilier giver et godt overblik over de relevante ydelser, når barnet er på vej. Du kan læse om at besøge rådgivningen, indsende en graviditetsattest, søge om barselsstøtte, barselsdagpenge og andet.

Opfølgning af graviditet

Hvis du bor permanent på Åland, har du ret til de gratis barselsydelser, som tilbydes af sundhedscentralerne på Åland under og efter graviditeten. Mødrerådgivningen har til opgave at fremme sundhed og trivsel hos dig som gravid kvinde, fostret, det nyfødte barn samt barnets familie. Hvis du er sygeforsikret i et andet EU-/EØS-land eller Schweiz og opholder dig midlertidigt på Åland, har du ret til nødvendig behandling på Åland. Opfølgning af graviditet anses for at være nødvendig behandling.

Fødsel

Fødslen er omfattet af de særlige sundhedsydelser, du har ret til, når du bor permanent på Åland. Du skal som regel betale en afgift ved besøg på sundhedscentraler.
På ÅHS' side om fødeafdelingen og fødslen kan du læse om forberedelse til fødslen, forberedelse til amning, ankomst i forbindelse med fødslen, ting du bør medbringe, nyttig information om fødslen, fødestuen, smertelindring med mere. 

Yderligere information

Her kan du læse om fødsel i de øvrige nordiske lande og selvstyrende områder.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.