Graviditet og fødsel på Åland

graviditet Åland
Fotograf
Yadid Levy
Her kan du lese om graviditet og fødsel på Åland. Du finner informasjon om blant annet undersøkelser under graviditeten, mødrerådgivningen på Åland, fødselen og for eksempel søknad om mødrestøtte og mødrepenger.

Denne artikkelen handler om graviditetsoppfølging og fødsel på Åland. Informasjon om familieytelser etter fødselen finner du på siden Familieytelser på Åland, som også handler om forskjellene mellom Åland og Finland på dette området. Bruk gjerne FPAs hurtigguide for barnefamilier, der du får et godt bilde av hvilke ytelser som er aktuelle for deg når barnet er på vei. Som for eksempel å besøke rådgivningen og levere en graviditetsattest, søke om mødrestøtte, mødrepenger under permisjonen og annet.

Oppfølging av graviditet

På Åland har du som er permanent bosatt, rett til de kostnadsfrie svangerskapsytelsene som tilbys av landets helsesentraler under og etter graviditeten. Mødrerådgivningen har som oppgave å fremme helse og velferd for deg som gravid kvinne, for fosteret og det nyfødte barnet samt barnets familie. Hvis du er sykeforsikret i et annet EU/EØS-land eller i Sveits og oppholder deg midlertidig på Åland, har du rett til medisinsk nødvendig behandling på Åland, noe oppfølging av graviditet regnes som.

Fødsel

Fødselen inngår i spesialhelsetjenestene for deg som bor permanent på Åland. Ved besøk på helsesentraler og sykehus betaler du som regel en egenandel. På ÅHS’s side om fødeavdelingen og fødsel kan du lese om forberedelsene til fødsel, forberedelse for amming, når det er på tide å komme inn for å føde, hva du skal ta med deg til sykehuset, hva du bør vite når du kommer for å føde, og om fødestuer og smertelindring med mer. 

Mer informasjon

Les her om fødsel i de andre nordiske landene og selvstyrte områdene.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.