Graviditet och förlossning

Här hittar du information om undersökningar under graviditeten och rätten att utnyttja vårdssystemet i samband med graviditet och förlossning.

Grönland

Grönländsk föräldrapenning

Barselsorlov i Grønland

Föräldraledighet på Grönland

Graviditet og fødsel i Grønland

Graviditet och förlossning på Grönland

Ret til sundhedsydelser i Grønland

Rätt till hälso- och sjukvård på Grönland

Foto: Akutmottagning, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk

Kontakt med läkare på Grönland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.