Graviditet och förlossning

Här hittar du information om undersökningar under graviditeten och rätten att utnyttja vårdssystemet i samband med graviditet och förlossning.

Foto: Akutmottagning, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk

Kontakt med läkare på Grönland

Graviditet og fødsel i Grønland

Graviditet och förlossning på Grönland

Mother with baby in Nuuk

Föräldraledighet på Grönland

Mother with baby in Nuuk

Grönländsk föräldrapenning

Ret til sundhedsydelser i Grønland

Rätt till hälso- och sjukvård på Grönland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.