Graviditet och förlossning

Här hittar du information om undersökningar under graviditeten och rätten att utnyttja vårdssystemet i samband med graviditet och förlossning.

Grönland

Grönländsk föräldrapenning

Barselsorlov i Grønland

Föräldraledighet på Grönland

Graviditet og fødsel i Grønland

Graviditet och förlossning på Grönland

Foto: Akutmottagning, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk

Kontakt med läkare på Grönland

Ret til sundhedsydelser i Grønland

Rätt till hälso- och sjukvård på Grönland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.