Bostad

Här hittar du information om att finna bostad och bostadsbidrag.

Grønlandsk bopælsattest

Grönländskt boendeintyg

Grönland

Bostadsbidrag på Grönland

Hvordan melder jeg tilflytning til Grønland?

När och hur anmäler jag flytt till Grönland?

Folkeregistrering i Grønland

Folkbokföring på Grönland

Foto: Solnedgång, Suloraq, Nuuk, Grönland

Bostad på Grönland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.