Bostad

Här hittar du information om att finna bostad och bostadsbidrag.

Folkeregistrering i Grønland

Folkbokföring på Grönland

Grønlandsk bopælsattest

Grönländskt boendeintyg

Grönland

Bostadsbidrag på Grönland

Hvordan melder jeg tilflytning til Grønland?

När och hur anmäler jag flytt till Grönland?

Foto: Solnedgång, Suloraq, Nuuk, Grönland

Bostad på Grönland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.