Tillfällig vistelse

Här hittar du användbar information om du bor i landet under en kort period.

Ret til sundhedsydelser i Grønland

Rätt till hälso- och sjukvård på Grönland

Sygehjælp ved midlertidigt ophold i Grønland

Sjukvård vid tillfällig vistelse på Grönland

Arbejds- og opholdstilladelse i Grønland

Arbets- och uppehållstillstånd på Grönland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.