Flytta

Här hittar du information om att flytta mellan de nordiska länderna.

En liten hund i Ilulissat

Införsel av husdjur och sällskapsdjur till Grönland

Folkeregistrering i Grønland

Folkbokföring på Grönland

Hvordan melder jeg tilflytning til Grønland?

När och hur anmäler jag flytt till Grönland?

Grønlandsk bopælsattest

Grönländskt boendeintyg

Arbejds- og opholdstilladelse i Grønland

Arbets- och uppehållstillstånd på Grönland

Grönland

Stöd till hjälpmedel på Grönland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.