Flytta

Här hittar du information om att flytta mellan de nordiska länderna.

En liten hund i Ilulissat

Införsel av husdjur och sällskapsdjur till Grönland

Folkeregistrering i Grønland

Folkbokföring på Grönland

Hvordan melder jeg tilflytning til Grønland?

När och hur anmäler jag flytt till Grönland?

Grønlandsk bopælsattest

Grönländskt boendeintyg

Arbejds- og opholdstilladelse i Grønland

Arbets- och uppehållstillstånd på Grönland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.