Jobb

Här hittar du information om att söka jobb, auktorisation och arbetslöshetsförsäkring.

Is ud over Grønland

Ekonomiskt bistånd på Grönland

Naturresursrådet i Attu vid Grönlands västkust

Sök jobb på Grönland

Grønlandsk arbejdsmarkedsydelse under sygdom

Grönländskt arbetsmarknadsstöd vid sjukdom

Revalidering i Grønland

Rehabilitering på Grönland

Rød båt utenfor Ilulissat

Grönländskt arbetsmarknadsstöd vid arbetslöshet

Arbejds- og opholdstilladelse i Grønland

Arbets- och uppehållstillstånd på Grönland

Skat i Grønland

Skatt på Grönland

Børn med funktionsnedsættelse

Stöd till hjälpmedel på Grönland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.