Företag

Här hittar du information om att etablera och driva näringsverksamhet.

Foto: Fiskleverans på Brættet, Nuuk, Grönland

Företag på Grönland

Skattestyrelsens lokaler i Nuuk

Skatt på Grönland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.