Företag

Här hittar du information om att etablera och driva näringsverksamhet.

Skattestyrelsens lokaler i Nuuk

Skatt på Grönland

Foto: Fiskleverans på Brættet, Nuuk, Grönland

Företag på Grönland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.