Arbetssökande

Här hittar du information om att söka jobb och arbetslöshetsförsäkring.

Værktøj på anlægsarbejder på Island

Jobba på Grönland

Rød båt utenfor Ilulissat

Grönländskt arbetsmarknadsstöd vid arbetslöshet

Naturresursrådet i Attu vid Grönlands västkust

Sök jobb på Grönland

Arbejds- og opholdstilladelse i Grønland

Arbets- och uppehållstillstånd på Grönland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.