Arbetssökande

Här hittar du information om att söka jobb och arbetslöshetsförsäkring.

Værktøj på anlægsarbejder på Island

Jobba på Grönland

Naturresursrådet i Attu vid Grönlands västkust

Sök jobb på Grönland

Arbejds- og opholdstilladelse i Grønland

Arbets- och uppehållstillstånd på Grönland

Rød båt utenfor Ilulissat

Grönländskt arbetsmarknadsstöd vid arbetslöshet

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.