Gymnasieutbildning

Här hittar du information om ungdomsutbildning och hur du kan bli antagen.

Unge i Norden - Grønland

Gymnasie- och yrkesutbildningar på Grönland

Grönland/Greenland

Studiestöd på Grönland

Barn på rast, Hans Lynge skolan, Nuuk

Det grönländska utbildningssystemet

Arbejds- og opholdstilladelse i Grønland

Arbets- och uppehållstillstånd på Grönland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.