Högre utbildning

Här hittar du information om högre utbildning och hur du kan bli antagen.

Universitetet i Nuuk

Högre utbildning på Grönland

Grönland/Greenland

Studiestöd på Grönland

Foto: Rastvakt, Qinngorput, Nuuk, Grönland

Det grönländska utbildningssystemet

Arbejds- og opholdstilladelse i Grønland

Arbets- och uppehållstillstånd på Grönland

Møde for samarbejdsministrene i Grønland, marts 2015

Studera på Grönland

Studerende på bibliotek

Nordiske uddannelsesaftaler og -programmer

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.