Pension

Här hittar du information om pensionssystemet, allmän pension och sjukersättning.

Boligblokke i Nuuk

Grönländsk ålderspension

Foto: Lägenheter, Sisimiut, Grönland

Grönländsk förtidspension

Foto: Fiskare, Nuuk, Grönland

Det grönländska pensionssystemet

Grönland/Greenland

Grönländska bidrag till efterlevande vid dödsfall

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.