Pension

Här hittar du information om pensionssystemet, allmän pension och sjukersättning.

Grönland/Greenland

Grönländska bidrag till efterlevande vid dödsfall

Foto: Fiskare, Nuuk, Grönland

Det grönländska pensionssystemet

Foto: Lägenheter, Sisimiut, Grönland

Grönländsk förtidspension

People in Nuuk

Grönländsk ålderspension

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.