Pension

Här hittar du information om pensionssystemet, allmän pension och sjukersättning.

Foto: Fiskare, Nuuk, Grönland

Det grönländska pensionssystemet

Grönland/Greenland

Grönländska bidrag till efterlevande vid dödsfall

People in Nuuk

Grönländsk ålderspension

Foto: Lägenheter, Sisimiut, Grönland

Grönländsk förtidspension

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.