Guide: Äldre i Sverige

Frisk ældre kvinde
Photographer
Ravi Patel / Unsplash
Funderar du på att börja ett nytt kapitel i ditt liv som pensionär i Sverige? Här kan du läsa om allt från folkbokföring och beskattning till pensionärsrabatter och boendealternativ.

Med sin imponerande natur, förstklassiga sjukvård och höga livskvalitet är Sverige ett attraktivt val för pensionärer från hela världen. Att tillbringa dina gyllene år som pensionär i Sverige är ett spännande och givande beslut.

Den här guiden hjälper dig att få en överblick över vad du ska tänka på när du som pensionär flyttar till Sverige från utlandet.

Folkbokföring i Sverige

Om du ska flytta till Sverige permanent ska du folkbokföra dig i Sverige. Du bör kontrollera med folkbokföringsmyndigheten i ditt hemland om du behöver meddela dem att du flyttar från landet.

På Info Nordens webbsidor hittar du information om hur du anmäler flytt och skaffar ett svenskt personnummer. I vår guide hittar du också viktig information om att flytta till Sverige.

Pension när du bor i Sverige

Du kan ta med dig din pension från ditt hemland när du flyttar till Sverige. Kontakta pensionsmyndigheten som utbetalar din pension för att säkerställa att de har den information de behöver när du bor i Sverige och får pension från ditt hemland. 

Svenska Pensionsmyndigheten behöver ingen information från inflyttade pensionärer så länge vi inte utbetalar en ersättning eller pension till den inflyttade.

I vissa nordiska länder ska du informera pensionsmyndigheten om att du flyttar utomlands eftersom det kan påverka vad du har rätt till. Dessutom kräver vissa länders pensionsmyndigheter att du skickar in årliga levnadsintyg när du bor utomlands. Kontrollera vad som gäller i ditt hemland innan du flyttar.

Beskattning av pension

Din pension beskattas i utbetalningslandet och i bosättningslandet när du flyttar till Sverige. Du blir inte dubbelbeskattad, men du måste deklarera din pension till den svenska skattemyndigheten och be om avdrag för den skatt du har betalat på pensionen i utbetalningslandet.

På den nordiska skatteportalen Nordisk eTax kan du se reglerna för beskattning av pension när du bor i Sverige och får pension från ett annat nordiskt land.

Kontakta skattemyndigheten i Sverige och utbetalningslandet för information om hur du ska hantera självdeklarationer, slutskattebesked och annat.

Socialförsäkring för pensionärer i Sverige

Om du enbart får ålders- eller förtidspension från ett annat nordiskt land omfattas du av socialförsäkringslagstiftningen i landet du bor i. Det innebär att om du flyttar permanent till Sverige kan du vanligtvis få förmåner från Försäkringskassan redan från och med den dag du flyttar till Sverige.

Kontakta både Försäkringskassan och ditt hemlands socialförsäkringsmyndighet om att du flyttar till Sverige. De kan berätta för dig vilka förmåner du har rätt till eller inte längre har rätt till när du flyttar till Sverige.

I regel ska du ansöka om det europeiska sjukförsäkringskortet (EHIC) hos myndigheterna i det land som betalar ut din pension.

Hälso- och sjukvård i Sverige

Sverige har ett omfattande hälso- och sjukvårdssystem. Se till att du folkbokför dig i Sverige så att du kan få tillgång till behandling och läkemedel när du behöver det.

Ta också reda på vilka vårdtjänster du har behov av i Sverige.

Hjälpmedel i Sverige

Det finns många olika hjälpmedel i Sverige. Kolla upp dina möjligheter och rättigheter om du har en funktionsnedsättning och planerar att flytta till Sverige.

Läkemedel och högkostnadsskyddet i Sverige

Om du tar livsviktiga läkemedel kan det vara klokt att ta med lite extra när du flyttar till Sverige, så att du inte står utan dem innan du blivit folkbokförd i Sverige.

Du kan också se till att du har ett recept från ditt hemland som du kan använda i Sverige. Receptet måste vara på papper eftersom de nordiska länderna ännu inte kan använda varandras e-recept.

Bostad i Sverige

Du kanske redan vet var du ska bo, men om du ännu inte har hittat ditt nya hem i Sverige kan du hitta information om de olika typerna av bostäder i Sverige, bland annat seniorbostäder, på Info Nordens webbsidor.

Sverige erbjuder en mängd olika bostadsalternativ, såsom lägenheter, hus och till och med seniorbostäder. Se till att utforska området, priserna och faciliteterna som passar dina behov.

Bostadstillägg för pensionärer i Sverige

Kolla upp reglerna för svenskt bostadstillägg för pensionärer.

Kontakta Pensionsmyndigheten för att se om du har rätt till bostadstillägg för pensionärer.

Hemtjänst i Sverige

Om du inte klarar av att sköta dina dagliga sysslor själv på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning kan du ha rätt till hemtjänst. Hemtjänsten kan hjälpa dig att bo kvar i ditt hem och känna dig trygg i din vardag.

Hemtjänsten kan hjälpa dig med allt från enklare sysslor några timmar i månaden till omfattande tjänster flera gånger om dagen. Hemtjänsten kan bland annat hjälpa dig att tvätta och klä dig, städa och diska, handla och uträtta ärenden, laga mat och följa med dig till läkare eller tandläkare.

För att få hemtjänst behöver du ett beslut från en handläggare i din kommun. Handläggaren träffar dig för ett samtal där ni går igenom din vardag och dina utmaningar. Efter samtalet går handläggaren igenom din ansökan och avgör sedan om du har rätt till hjälp eller inte. Om du inte är nöjd med beslutet kan du alltid överklaga det.

Vissa kommuner och stadsdelar har ett kundvalssystem för hemtjänst. Det innebär att du själv kan välja utförare när du har beviljats hemtjänst. Du kan välja mellan kommunal och privat hemtjänst.

Om du vill flytta till Sverige för att du har en särskild anknytning till landet och behöver långvarig behandling eller vård bör myndigheterna i Sverige och ditt hemland samarbeta för att möjliggöra det om de anser att det kan förbättra din livssituation.

Hemtjänst under en sommarsemester i Sverige

Om du bor i ett annat nordiskt land och behöver hemtjänst under en tillfällig vistelse i Sverige, till exempel under en sommarsemester, ska du kontakta din handläggare i din hemkommun.

Din hemkommun arrangerar hemtjänsten tillsammans med vistelsekommunen i Sverige och upprättar en plan utifrån din ansökan. Det är viktigt att ansöka i god tid för att säkerställa hemtjänstens kvalitet.

Inför din vistelse bör ni diskutera vilka nödvändiga hjälpmedel du kan ta med dig. Om din sociala situation under vistelsen är annorlunda än hemma kan det påverka ditt behov av hemtjänst. Du kanske bor hos släktingar under vistelsen och ni bedömer att ditt stöd kan anpassas.

Vård av anhörig i hemmet när du bor i Sverige

Om du behöver hjälp med att bo kvar hemma kan du få hjälp av en anhörig och ansöka om hemvårdsbidrag. Bidraget betalas ut till dig som får hemvård. Du ersätter sedan den anhöriga som ger hemvården.

Den anhöriga kan till exempel vara en familjemedlem, en släkting, en nära vän eller en granne. Bidraget kan beviljas om den som vårdar utför betydligt mer arbete och om den vård som ges är av sådant slag som normalt inte ges inom familjen.

Bankkonto i Sverige

När du ska bo i Sverige vill du förmodligen ha ett svenskt bankkonto för att sköta din vardagsekonomi. Du kanske också vill få din pension utbetald till ett svenskt bankkonto.

Svensk e-legitimation

Du kan utföra digitala handlingar på ett säkert sätt i Sverige med en elektronisk legitimation, även kallad e-legitimation, e-id eller e-legg. Bank-id är den i särklass vanligaste e-legitimationen i Sverige, men det finns också andra e-legitimationer. De flesta privata företag och offentliga instanser erbjuder digitala tjänster som kräver inloggning och identifiering.

Försäkringar i Sverige

När du bor i Sverige behöver du ha olika privata försäkringar beroende på din situation.

Svenska pensionärsrabatter

Om du har fyllt 66 år måste du visa giltig legitimation för företag och organisationer som erbjuder pensionärsrabatter för att få rabatt.

Om du börjar ta ut ålderspension innan du fyllt 66 år kan du använda ett pensionärsintyg för att få pensionärsrabatt när du åker kollektivt eller deltar i olika evenemang. Det kan du få från Pensionsmyndigheten om du har fyllt 64 år och får ålderspension från Sverige.

Om du inte får pension från Sverige ska du kontakta pensionsmyndigheten i ditt hemland och se om de kan hjälpa dig med ett pensionärsintyg.

Pensionärsorganisationer i Sverige

I Sverige finns det flera organisationer som riktar sig till pensionärer. De två största är Pensionärernas riksorganisation (PRO) och SPF Seniorerna. Båda arbetar med politiska frågor på lokal, nationell och internationell nivå för bättre villkor för pensionärerna.

Språk, kultur och fritid i Sverige

Även om många svenskar talar engelska är det bra att lära sig svenska för att förbättra din integration och kommunikation. Om du talar ett skandinaviskt språk klarar du dig bra i Sverige, även om vissa svenskar kan streta emot lite.

Men det är alltid klokt att fördjupa sig i den svenska kulturen och träffa lokalbefolkningen för att bygga relationer och få en djupare förståelse för landet.

Sverige erbjuder en uppsjö av fritidsaktiviteter. Utforska den vackra naturen, utöva sport och delta i kulturevenemang. Många svenska städer har också seniorcenter med sociala aktiviteter.

Du kan kontakta ett studieförbund, något av Sveriges universitet, en folkhögskola eller din kommun för information om vilka kurser de erbjuder. Det kan vara allt från språk till matlagning och bokcirklar.

Arv och testamente i Sverige

När du flyttar till ett annat land är det bra att sätta sig in i reglerna för arv och testamente och vad som händer när du går bort.

Reglerna för arv och skifte skiljer sig från land till land. De nordiska ländernas arvsrätt liknar dock till stor del varandra. Men det finns skillnader.

Enligt avtal inom EU-rätten ska lagen i det land där den avlidna var bosatt vid tidpunkten för dödsfallet tillämpas på hela arvet. Det innebär att svensk lag tillämpas på det arv du lämnar efter dig när du går bort om du är bosatt i Sverige.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.