Samfunn

Her finner du informasjon om folkeregistrering, stemmerett og statsborgerskap.

Norske sykepenger

Informasjon om koronapandemien i Norden

Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa

Rett til opphold og arbeid i Finland

Äänioikeus Suomessa

Stemmerett i Finland

Ajokortti Suomessa

Førerkort i Finland

Kansalaisuus Suomessa

Finsk statsborgerskap

Henkilötunnus Suomessa

Personnummer i Finland

Muuton ilmoittaminen ja väestörekisteröinti Suomessa

Melding av flytting og folkeregistrering i Finland

Pankkitili Suomessa

Bankkonto i Finland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.