Personbeteckning i Finland

Henkilötunnus Suomessa
Här kan du läsa om personbeteckning (motsvarande personnummer) i Finland.

Personbeteckningen är ett identifieringssätt som individualiserar medborgarna bättre än enbart namnet. Personbeteckningen är avsedd att vara permanent, men även personer som tillfälligt vistas i Finland kan i vissa fall få en finsk personbeteckning.

Att du får en finsk personbeteckning påverkar inte personbeteckningar du fått i andra länder. Du använder den finska personbeteckningen vid ärenden i Finland och de personbeteckningar som gäller i andra länder i dessa länder.

Permanent personbeteckning

Om du flyttar permanent till Finland får du en finsk personbeteckning när du personligen gör en flyttanmälan på ett av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställen. Mer information om flyttanmälan hittar du på sidan Flyttanmälan och anmälan till folkbokföringen i Finland under rubriken Permanent flytt.

Personbeteckning för dig som vistas tillfälligt i Finland

I vissa fall kan du få en finsk personbeteckning även om du bara vistas tillfälligt i Finland. Det förutsätter att de finska myndigheterna behöver personbeteckningen för exempelvis beskattning. Då ska du registrera dig personligen antingen på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe, på Skatteförvaltningens kontor eller på Migrationsverket i samband med ansökan om uppehållsrätt eller uppehållstillstånd.

Läs mer om att anmäla tillfällig flytt på sidan Flyttanmälan och anmälan till folkbokföringen i Finland. Mer information om personbeteckning från Skatteförvaltningen hittar du på Skatteförvaltningens webbplats.

Mer information

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.