Personbeteckning i Finland

Henkilötunnus Suomessa
Här hittar du information om personbeteckning (motsvarande personnummer) i Finland.

Personbeteckning

Du som flyttar permanent till Finland får ett finskt personnummer när du efter flytten till Finland personligen har besökt magistraten och anmält dig till Finlands folkbokföringssystem.

I vissa fall kan även de som vistas tillfälligt i Finland få en finsk personbeteckning. Då krävs det att de finska myndigheterna behöver personbeteckningen för exempelvis beskattning. I så fall måste du registrera dig personligen antingen på magistraten, skattekontoret eller Migrationsverket i samband med ansökan om uppehållsrätt eller uppehållstillstånd. Du måste också göra en anmälan om tillfällig flytt i magistraten för att registrera din tillfälliga adress. Det gäller åtminstone om du kommer till Finland för att arbeta för en finsk arbetsgivare. Det är för att du som arbetstagare omfattas av de sociala förmåner som beviljas i och med att du arbetar i Finland.

Personbeteckningen är permanent, även om flytten skulle vara tillfällig. Att du får en finsk personbeteckning påverkar inte personbeteckningar du fått i andra länder. Du använder den finska personbeteckningen vid ärenden i Finland och de personbeteckningar som gäller i andra länder i dessa länder.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.