Helgdagar i Finland

Finsk flag
Photographer
Søren Sigfusson/norden.org
Här kan du läsa om vilka dagar som är helgdagar, flaggdagar eller andra högtidsdagar i Finland.

Helgdagar är vanligtvis lediga dagar för anställda. Det är dock värt att notera att lediga dagar bestäms av kollektivavtalen. Om en helgdag infaller på en vardag ska du kontrollera i ditt kollektivavtal om det är en betald ledig dag. Den enda lagstadgade helgdagen är självständighetsdagen.

I Finland hindrar inte lagen butiker från att hålla öppet på helgdagar.

Helgdagar i Finland

 • 1 januari: nyårsdagen.
 • 6 januari: trettondagen.
 • mars–april: påsk. Skärtorsdagen, långfredagen, påskdagen och annandag påsk. Påskdagen infaller tidigast den 22 mars och senast den 25 april.
 • 1 maj: första maj.
 • april–juni: Kristi himmelsfärdsdag infaller fyrtio dagar efter påskdagen, alltid på en torsdag, tidigast den 30 april och senast den 3 juni.
 • maj–juni: pingst. Pingstdagen infaller tio dagar efter Kristi himmelsfärdsdag, tidigast den 10 maj och senast den 13 juni. 
 • juni: midsommardagen firas lördagen efter den 19 juni.
 • 4 november: alla helgons dag.
 • 6 december: Finlands självständighetsdag.
 • 25 december: juldagen.
 • 26 december: annandag jul.

Flaggdagar i Finland

I Finland finns det vissa dagar då man flaggar. Det finns såväl officiella som vedertagna flaggdagar. Det finns sju officiella flaggdagar och femton vedertagna flaggdagar. Utöver dessa är även valdagar och den dag då republikens president tillträder sitt ämbete officiella flaggdagar.

De officiella och vedertagna flaggdagarna hittar du på inrikesministeriets webbplats.

Samerna har sina egna årliga flaggdagar. De är tolv till antalet och flaggas med samernas egen flagga.

Övriga högtidsdagar i Finland

 • 6 februari: samernas nationaldag.
 • 14 februari: alla hjärtans dag.
 • sju veckor före påsk: trettondagen.
 • 8 mars: internationella kvinnodagen.
 • 23 mars: Nordens dag.
 • 8 april: romernas nationaldag.
 • 9 juni: Ålands självstyrelsedag.
 • juni: midsommarafton. Midsommarafton firas dagen före midsommardagen.
 • 27 juli: sjusovardagen.
 • 24 december: julafton.

Helgdagar i andra nordiska länder

På följande sidor hittar du information om helgdagar i andra nordiska länder.

Mer information

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.