Finsk sjukdagpenning

Suomen sairauspäiväraha
Här kan du läsa om hur ditt uppehälle som arbetstagare tryggas vid sjukdom. Det kan till exempel handla om betald sjukfrånvaro eller sjukdagpenning som betalas ut av Folkpensionsanstalten (FPA). Reglerna gäller även Åland.
Ska du flytta till Finland?

Om du flyttar till Finland och får sjukdagpenning från ett annat EU-/EES-land eller Schweiz är det förmodligen landet du flyttar ifrån som betalar stödet under hela betalningsperioden, även när du flyttat till Finland.

Ska du flytta från Finland till ett annat nordiskt land?

Om du flyttar under en sjukdagpenningperiod från Finland till ett annat EU-/EES-land eller Schweiz är det Finland som fortsätter att betala ut din sjukdagpenning under hela betalningsperioden.

Olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar

Arbetsgivaren är skyldig att teckna en olycksfallsförsäkring för sina anställda. Varje arbetstagare är försäkrad mot olycksfall som inträffar i arbetet och under omständigheter som beror på arbetet samt mot yrkessjukdomar. För studenter finns ett särskilt system som ersätter skador som inträffat medan studenten deltagit i praktisk undervisning. I Finland finns det 13 försäkringsbolag som erbjuder lagstadgade olycksfallsförsäkringar.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.