Tullbestämmelser i Finland

Tullisäännöt Suomessa
Här kan du läsa om de finska tullbestämmelserna för import av flyttgods och andra varor. Du kan också läsa om tullbestämmelser som gäller när du beställer produkter från utländska nätbutiker eller får en gåvoförsändelse från utlandet.

Tullbestämmelserna för flyttgods och andra varor som importeras till Finland från EU-länder skiljer sig från bestämmelserna för varor som importeras från länder utanför EU.

Flyttgods från ett annat EU-land

Tullavgifter tas inte ut mellan EU-medlemsstaterna, så du behöver inte förtulla din personliga egendom om du flyttar från Sverige eller Danmark till Finland. Du behöver inte heller göra en importdeklaration för ditt flyttgods. Ett undantag är alkohol- och tobaksprodukter. Läs mer på Tullens webbplats.

För införsel av bil eller annat fordon som flyttgods till Finland, läs mer på sidan Fordon i Finland. 

Flyttgods från länder utanför EU

När du flyttar till Finland från ett land utanför EU:s tullområde måste du tullklarera ditt flyttgods.

Du får i regel ta med dig ditt flyttgods till Finland tullfritt och utan mervärdesskatt om du har varit fast bosatt utanför EU i minst 12 månader utan avbrott och du har ägt och använt flyttgodset i minst 6 månader.  Tullklarering av ditt flyttgods ska göras när varorna anländer till Finland.

Om du har varit fast bosatt utanför EU i mindre än 12 månader kan varor som du har köpt i Finland inklusive mervärdesskatt och som du har haft med dig när du flyttat till ett land utanför EU:s tull- och skatteområde behandlas som så kallade returvaror, vilket innebär att du slipper betala tullavgift. Varor som köpts utomlands tullklareras som vanligt. 

Mer information om tullklarering hittar du på Tullens webbplats. 

Varor som resande för in och särskilda importbestämmelser

Om du har rest utanför EU kan du i ditt personliga bagage föra in inköpta varor skattefritt och tullfritt upp till ett visst belopp. Läs mer på Tullens webbplats.

Djur, alkohol, tobaksprodukter, läkemedel, livsmedel och skjutvapen omfattas av särskilda importbestämmelser. 

Tullbestämmelser för näthandel och gåvoförsändelser

Om en vara som du beställt på nätet har tillverkats eller förtullats i EU behöver du inte förtulla varan eller betala importskatt för den. Om din beställning levereras till dig från ett land utanför EU måste du vanligtvis förtulla varan och betala tull och moms för den. Mer information hittar du på Tullens webbplats.

Om du får en gåva från ett land utanför EU:s tull- och skatteområde ska du förtulla gåvoförsändelsen och betala eventuell importskatt för den. Mer information hittar du på Tullens webbplats.

Mer information 

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.