Jorodd Asphjell, Nordisk råds president 2023

Jorodd Asphjell, President of The Nordic Council 2023, speaking

Jorodd Asphjell, President of The Nordic Council 2023

Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
Jorodd Asphjell er Nordisk råds president i 2023.

Jorodd Asphjell ble valgt inn på Stortinget i 2005 for Arbeiderpartiet. I Stortinget sitter han i utdannings- og forskningskomiteen. Hans reise i Nordisk råd begynte som varamedlem i 2009, og siden 2012 har han vært medlem. Sin yrkeskarriere innledet han som lærling og som grafisk trykker. Senere drev han sin egen sportsbedrift. Han fortsatte så som fylkessekretær for Sør-Trøndelag Arbeiderparti. I Nordisk råd tilhører han den sosialdemokratiske gruppen, og han er leder for Norges delegasjon i Nordisk råd.