Om arbetsordning och styrdokument för Nordiska ministerrådet

Arbetsordningen för Nordiska ministerrådet finns utlagd på dessa sidor.

Grundläggande för arbetsordning och övriga styrdokument är Helsingforsavtalet, vilket undertecknades i Helsingfors 1962. Helsingforsavtalet är ett grundläggande samarbetsavtal för det nordiska samarbetet (ibland även kallat Helsingforsavtalen på grund av senare revisioner och ändringar, varav den senast trädde i kraft 1996).

Därtill kommer andra viktiga styrdokument som gäller för arbetet vid Nordiska ministerrådet.

Det handlar bland annat om offentlighetsregler, revisionsreglemente, ekonomireglemente, användandet av svansymbolen och logotypen Norden.