Om regler og styringsdokumenter for Nordisk ministerråd

Reglene for Nordisk ministerråd er lagt ut på disse sidene.

Grunnlaget for regler og andre styringsdokumenter er Helsingforsavtalen, som ble undertegnet i Helsingfors i 1962. Helsingforsavtalen er en grunnleggende samarbeidsavtale for det nordiske samarbeidet (av og til kalt Helsingforsavtalen på grunn av senere revisjoner og endringer, hvorav den siste oppføringen trådte i kraft i 1996).

Til dette kommer andre viktige styringsdokumenter som gjelder for arbeidet ved Nordisk ministerråd.

Det handler blant annet om offentlighetsregler, revisjonsreglementer, økonomireglementer, bruken av svanesymbolet og logoen for Norden.