Om forretningsorden og styringsdokumenter for Nordisk Ministerråd

Forretningsordenen for Nordisk Ministerråd findes på disse sider.

Forretningsordenen og de øvrige styringsdokumenter er baseret på Helsinkiaftalen som blev underskrevet i Helsinki i 1962. Helsinkiaftalen er en grundlæggende samarbejdsaftale for det nordiske samarbejde (nogle gange også kaldet Helsinkiaftalerne på grund af senere revisioner og ændringer hvoraf den seneste trådte i kraft i 1996).

Hertil kommer andre vigtige styringsdokumenter som er gældende for arbejdet i Nordisk Ministerråd.

Disse handler blandt andet om offentlighedsregler, revisionsreglement, økonomireglement samt anvendelsen af svanesymbolet og logoet 'Norden'.