Nordisk ministerråd for digitalisering (MR-DIGITAL)

MR-DIGITAL består av en minister fra hvert nordisk land og Grønland, Færøyene og Åland. I tillegg er de baltiske landene representert med en minister hver fra Estland, Latvia og Litauen. Følgende ministre er utpekt til MR-DIGITAL

Content

  Persons
  News
  Declaration
  Information

  Nordisk ministerråd for digitalisering (MR-DIGITAL)

  Embetsmannskomiteer