Nordisk ministerråd for digitalisering 2017–2024 (MR-DIGITAL)

MR-SAM vedtok 22. juni 2017 å etablere et ad hoc-ministerråd for digitalisering (MR-DIGITAL) for perioden 2017–2024. MR-DIGITAL består av en minister fra hvert nordisk land, Grønland, Færøyene og Åland. I tillegg er de baltiske landene representert med én minister hver fra Estland, Latvia og Litauen. Følgende ministre er utpekt til MR-DIGITAL

Content

  Persons
  News
  Declaration
  Information

  Nordisk ministerråd for digitalisering 2017–2024 (MR-DIGITAL)

  Embetsmannskomiteer