Nordisk ministerråd for digitalisering 2017–2024 (MR-DIGITAL)

MR-SAM vedtok 22. juni 2017 å etablere et ad hoc-ministerråd for digitalisering (MR-DIGITAL) for perioden 2017–2024. MR-DIGITAL organiseres med én minister per land samt Grønland, Færøyene og Åland. Følgende ministre er utpekt til MR-DIGITAL

Kontakt

Content

    Nordisk ministerråd for digitalisering 2017–2024 (MR-DIGITAL)

    Embetsmannskomiteer