Norden och Estland går samman om miljonunderstöd till forskning om covid-19

03.11.20 | Nyhet
Covid-19
Fotograf
Scanpix
Fem nordiska forskningsprojekt om covid-19 startar nu med avstamp i de nordiska ländernas unika hälsodata. Forskningen bidrar därmed till ökad kunskap om covid-19 till gagn inte endast för Norden, utan för hela världen.

Norden förstärker gemensamt forskningssamarbetet om covid-19 för att rusta sig för framtida pandemier och sjösätter därför fem nya forskningsprojekt, som ska undersöka covid-19 i relation till allt från graviditetsförlopp till rökning och psykisk sårbarhet. Målet är att generera ny kunskap som kan bidra till att bekämpa covid-19-pandemin mot bakgrund av existerande hälsodata. Forskare från hela Norden samt Estland deltar i den stora samarbetssatsningen, som har beviljats cirka 53 miljoner norska kronor.

- Vi är väldigt glada över att de nordiska och baltiska länderna på kort tid har lyckats mobilisera pengar till ett gemensamt covid-19-initiativ under ledning av NordForsk. Forskningen kommer att baseras på våra unika dataresurser i form av hälsodata och hälsoregister. Den ska bidra till att generera ny kunskap om hur covid-19-virusinfektionen påverkar vår hälsa, och vad vi kan lära oss av den nuvarande pandemin för framtiden, säger Maria Nilsson, specialrådgivare vid NordForsk.

Forskning om graviditet och covid-19

Ett av projekten ska studera graviditetsförlopp, för det finns i dag bara begränsad dokumentation kring graviditet och covid-19. Många länder har utifrån försiktighetsprincipen placerat gravida kvinnor i riskgruppen och rekommenderar att gravida inte utsätter sig för risken att bli smittade av covid-19 - särskilt inte mot slutet av graviditeten. 

Forskarna ska studera om gravida kvinnor har större sannolikhet att drabbas av covid-19 eller utveckla allvarlig sjukdom och få behov av sjukhusvård än icke-gravida kvinnor i fertil ålder. De ska därtill undersöka om covid-19 under graviditeten ökar risken för komplikationer, härunder missfall, och om moderns sjukdom kan påverka fostret.

Direktör Arne Flåøyen vid NordForsk understryker att de nordiska länderna har en unik position i covid-19-forskningen.

- Det sätts igång mycket forskning om covid-19 just nu, och mycket av den är inriktad på viruset, vaccinutveckling och utveckling av en behandling. Detta är forskning som kan ske var som helst i världen. Vi på NordForsk har vår nisch inom forskning som skapar nordisk nytta. Vi vill därför stötta forskning som bara kan genomföras i Norden, men som är till gagn för hela världen, säger Flåøyen.

Finansiärer bakom forskningen

NordForsk, som lyder under Nordiska ministerrådet, finansierar forskningsprojekten om covid-19 tillsammans med en rad nationella forskningsfinansiärer från hela Norden och Estland: Vetenskapsrådet i Sverige, Finlands Akademi, Innovationsfonden i Danmark, Forskningsrådet i Norge, Rannís på Island och Estlands forskningsråd.