Norden og Estland går sammen om millionbevilgning til forskning på covid-19

03.11.20 | Nyhet
Covid-19
Photographer
Scanpix
Fem nordiske forskningsprosjekter om covid-19 blir nå satt i gang og tar utgangspunkt i de nordiske landenes unike helsedata. Forskningen bidrar dermed til å øke kunnskapen om covid-19 til nytte ikke bare for Norden, men for hele verden.

Norden går sammen om å styrke forskningssamarbeidet om covid-19 for å ruste seg til framtidige pandemier, og lanserer derfor fem nye forskningsprosjekter som skal undersøke covid-19 i relasjon til alt fra graviditetsforløp til røyking og psykisk sårbarhet. Det dreier seg om å generere ny kunnskap som kan bidra til å bekjempe covid-19-pandemien på bakgrunn av eksisterende helsedata. Forskere fra hele Norden og Estland deltar i den storstilte samarbeidssatsingen, som har fått bevilget cirka 53 millioner norske kroner.

– Vi er veldig glade for at de nordiske og baltiske landene på kort tid har greid å mobilisere penger til et felles covid-19-initiativ under ledelse av NordForsk. Forskningen vil være basert på våre unike dataressurser i form av helsedata og -registre. Den vil bidra til å generere ny kunnskap om hvordan covid-19-virusinfeksjonen påvirker helsen, og hvordan vi kan lære av den nåværende pandemien i framtiden, sier Maria Nilsson, spesialrådgiver i NordForsk.

Forskning om graviditet og covid-19

Et av prosjektene skal studere graviditetsforløp, for i dag finnes det bare begrenset dokumentasjon om graviditet og covid-19. Mange land har ut fra et forsiktighetsprinsipp plassert gravide kvinner i risikogruppen og anbefaler at gravide ikke utsetter seg selv for risikoen ved å bli smittet av covid-19 – spesielt ikke mot slutten av graviditeten. 

Forskerne skal studere om gravide kvinner har større sannsynlighet for å bli rammet av covid-19 eller utvikle alvorlig sykdom og få behov for innleggelse enn ikke-gravide kviner i fertil alder. De vil dessuten undersøke om covid-19 under graviditeten øker risikoen for komplikasjoner, for eksempel spontanabort, og om morens sykdom kan påvirke fosteret.

Direktør i NordForsk Arne Flåøyen understreker at de nordiske landene er en unik posisjon i covid-19-forskningen.

– Det settes i gang mye forskning om covid-19 akkurat nå, og mye er rettet mot viruset, vaksineutvikling og utvikling av en behandling. Dette er forskning som kan foregå hvor som helst i verden. Vi i NordForsk har vår nisje innenfor forskning som skaper nordisk nytte. Vi ønsker derfor å støtte forskning som bare kan gjennomføres i Norden, men som vil være til gagn for hele varden, sier Flåøyen.

Økonomiske bidragsytere bak forskningen

NordForsk, som hører inn under Nordisk ministerråd, finansierer forskningsprosjektene om covid-19 sammen med en rekke nasjonale bidragsytere fra hele Norden og Estland: Vetenskapsrådet i Sverige, Finlands Akademi, Innovationsfonden i Danmark, Forskningsrådet i Norge, Rannís på Island og Estlands forskningsråd.