Norden talar med en röst i FN-förhandlingarna om biologisk mångfald

18.05.22 | Nyhet
FN-flagga
Fotograf
Andrej Ivanov/AFP/Ritzau Scanpix
Krisen för den biologiska mångfalden måste lösas genom ett globalt avtal med mätbara mål och tydliga krav på genomförande. Så lyder de nordiska miljö- och klimatministrarnas gemensamma uppmaning till FN. De lovar att själva öka insatserna för biologisk mångfald i Norden.

Den biologiska mångfalden minskar dramatiskt, i Norden så väl som globalt. Men krisen för den biologiska mångfalden hamnar lätt i skuggan av klimatet. Få känner till att ett nytt globalt FN-avtal för biologisk mångfald är på väg att slutförhandlas. Tanken är att naturen ska få sitt eget ”Parisavtal” vid ett möte i Kunming i Kina senare i år. 

Norden kan sätta press

När de nordiska ministrarna träffades i Oslo den 3 maj, enades de om ett nordiskt-politiskt budskap till FN:s slutförhandlingar, och även grunderna för hur krisen ska hanteras på hemmaplan.

Dags för mätbara mål

Ministrarna skriver bland annat att det krävs ”genomgripande förändring” för att vända förlusten av biologisk mångfald, och att det nya globala avtalet måste ha mätbara mål som främjar brådskande åtgärder i alla länder. Världsnaturfonden Danmark har sedan länge efterfrågat en nordisk allians i förhandlingarna och välkomnar ministrarnas deklaration. 

30 procent av naturen ska skyddas 

- Det är positivt att de nordiska miljöministrarna har höga ambitioner med det nya globala biodiversitetsavtalet. De stödjer centrala mål om att 30 procent av naturen ska vara skyddad år 2030, men när det gäller att minska våra globala fotavtryck saknar jag konkreta mål, säger Thor Hjarsen, Lead conservation specialist for biodiversity, WWF Danmark. 

Rika länder bör betala mer

Han poängterar att det också blir avgörande att rika länder som de nordiska tar ett större ansvar för att finansiera avtalet.  På hemmaplan vill ministrarna snabbt uppdatera de nationella handlingsplanerna för biologisk mångfald i enlighet med det nya globala avtalet. De skriver också att de önskar urbefolkningars, lokalsamhällens och ungas fulla deltagande när avtalet ska bli verklighet i Norden.

19 krav från nordiska unga

Detta har även varit ett krav från det nordiska ungdomsnätverket NYBN (Nordic Youth Biodiversity Network) som med stöd från 2500 nordiska unga har tagit fram 19 krav på det nya globala avtalet. Flera av de ungas krav, avspeglas även i miljöministrarnas deklaration.

”Stöd globala syd!”  

- Det är uppmuntrande att ministrarna vill att unga, urbefolkningar och lokalsamhällens ska vara med och genomföra det nya avtalet för biologisk mångfald. Vi önskar att de även hade gått in för att prioritera utbildning om biologisk mångfald i Norden och för att stödja det globala syd i större utsträckning än idag, säger Annika Lepistö, Nordic Youth Biodiversity Network.

Fler nordiska resurser för att uppmärksamma biodiversitetskrisen