Norden snakker med én stemme i FN-forhandlingene om biologisk mangfold

18.05.22 | Nyhet
FN-flagga
Photographer
Andrej Ivanov/AFP/Ritzau Scanpix
Krisen for det biologiske mangfoldet må løses gjennom en global avtale med målbare mål og tydelige krav om gjennomføring. Slik lyder de nordiske miljø- og klimaministrenes felles oppfordring til FN. De lover at de selv skal øke innsatsene for biologisk mangfold i Norden.

Det biologiske mangfoldet minker dramatisk, både i Norden og globalt. Men krisen for det biologiske mangfoldet havner lett i skyggen av klimaet. Få kjenner til at en ny global FN-avtale for biologisk mangfold er på vei mot sluttforhandling. Tanken er at naturen skal få sin egen “Paris-avtale” på et møte i Kunming i Kina senere i år. 

Norden kan yte press

Da de nordiske ministrene møttes i Oslo 3. mai, ble de enige om et nordisk politisk budskap til FNs sluttforhandlinger, og også om grunnlaget for hvordan krisen skal håndteres på hjemmebane.

Tid for målbare mål

Ministrene skriver blant annet at det trengs “gjennomgripende forandring” for å snu tapet av biologisk mangfold, og at den nye globale avtalen må ha målbare mål som fremmer raske tiltak i alle land.

WWF (Verdens naturfond) Danmark har lenge etterspurt en nordisk allianse i forhandlingene og er glade for ministrenes erklæring. 

30 prosent av naturen skal beskyttes 

– Det er positivt at de nordiske miljøministrene har høye ambisjoner med den nye globale biodiversitetsavtalen. De støtter sentrale mål om at 30 prosent av naturen skal være beskyttet i 2030, men når det gjelder å redusere de globale fotavtrykkene våre, savner jeg konkrete mål, sier Thor Hjarsen, Lead conservation specialist for biodiversity, WWF Danmark. 

Rike land bør betale mer

Han poengterer at det også blir avgjørende at rike land som de nordiske tar større ansvar for å finansiere avtalen. 
På hjemmebane vil ministrene raskt oppdatere de nasjonale handlingsplanene for biologisk mangfold i overensstemmelse med den nye globale avtalen. De skriver også at de ønsker full deltakelse fra urbefolkninger, lokalsamfunn og unge når avtalen skal bli virkelighet i Norden.

19 krav fra nordiske unge

Dette har også vært et krav fra det nordiske ungdomsnettverket NYBN (Nordic Youth Biodiversity Network), som med støtte fra 2500 nordiske unge har utarbeidet 19 krav til den nye globale avtalen. Flere av de unges krav gjenspeiles også i miljøministrenes erklæring.

“Støtt det globale sør!”  

– Det er oppmuntrende at ministrene vil at unge, urbefolkninger og lokalsamfunn skal være med og gjennomføre den nye avtalen for biologisk mangfold. Vi skulle ønske de også hadde gått inn for å prioritere utdanning om biologisk mangfold i Norden og for å støtte det globale sør i større utstrekning enn i dag, sier Annika Lepistö, Nordic Youth Biodiversity Network.

Les mer