Norden vill ha alla pappor ombord

19.03.19 | Nyhet
Share the care! The Nordic ministers for gender equality invited fathers to show support for shared and paid parental leave at the CSW63.

CSW 2019

Photographer
Pontus Höök
Alla de nordiska länderna vill öka incitamenteten för att pappor ska ta mer föräldraledigt. Först när män och kvinnor delar lika på omsorgs- och hushållsarbetet, kan vi nå ekonomisk jämställdhet, lyder argumenten. Sex nordiska ministrar och en sydafrikansk delade personliga och politiska erfarenheter av barn, karriär och politiskt jämställdhetsarbete i en debatt på CSW, FN:s kvinnokommission i New York.

- Delad föräldraledighet är själva orsaken till att jag är här. När jag väntade min son hade Island aldrig tidigare haft en gravid minister. Alla utgick ifrån att jag skulle lämna regeringen, inledde Katrín Jakobsdóttir, statsminister på Island.

Katrín Jakobsdóttir förhandlade med en ministerkollega som tillfälligt övertog hennes portfölj, hon var hemma fem månader med sonen och återvände sedan till regeringen.

- Föräldraledighet är för alla, för såväl ministrar som varje annan man och kvinna i samhället. Ingen ska behöva välja mellan barn och karriär, sa hon.

Även nordiska pappor kan göra mer

I år handlade CSW om hur länder kan bygga in jämställdhet i samhällsstrukturen – en förutsättning för kvinnors och mäns lika rättigheter. De nordiska länderna kan visa att årtionden av investeringar i barnomsorg, äldreomsorg och föräldraledighet har gett resultat. Men för att de nordiska samhällena ska uppnå jämställdhet, behöver män och pappor öka sin del av föräldraledigheten och ta större del av omsorgs- och hushållsarbetet.

Pappor var alltså i fokus i ministrarnas debatt på arets CSW.

Se debatten här: The gender effect of leave and care policies – stronger with dads involved!

Sydafrika skapar nya familjemönster

Sydafrika har helt nyligen infört en rätt för pappor till betald föräldraledighet.

- I Sydafrika står vi inför en viktig uppgift: Vi rekonstruerar familjelivet, samtidigt som vi bearbetar makt- och genusfrågorna. Vi har infört tio dagars pappaledighe, sa Bathabile Olive Dlamini, kvinnominister, Sydafrika.

Flera av de nordiska ministrarna kunde berätta om hur kvinnors rättigheter och normer kring pappors omsorgsarbete förändrats i Norden på bara några få generationer.

- När jag började jobba med politik på 90-talet, tog bara fyra procent av papporna ledigt. Nu tar 90 procent av de arbetande papporna en längre eller kortare period föräldraledigt.  Och nu ser jag att barn har en lika nära relation till sina pappor som till mammorna, sa Trine Skei Grande, jämställdhetsminister i Norge.

Få familjer valde jämställdhet

De nordiska länderna har ända sedan 1970- och 80-talen haft system för föräldraledighet som erbjuder föräldrar möjligheten att dela lika. Men få familjer utnyttjade möjligheten till jämställt föräldraansvar. Island var först ut med en tredelad föräldraledighet, där mamman och pappan måste ta ut varsin tredjedel, annars går rätten till ledigheten förlorad.

Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir berättade att modellen har förändrat papparollen på Island och lyft bort skulden från mammor som gör karriär.

Fler länder inför tredelning

Även Sverige har reserverat 90 dagar för var och en av föräldrarna och Norge har nyligen infört en tredelad föräldraledighetsordning efter isländsk modell. Finland diskuterar en liknande förändring för att skapa incitament för papporna att ta en större del av föräldraledigheten.

Också den färöiska jämställdhetsministern, Eydgunn Samuelsen, argumenterade för en längre period som är öronmärkt till papporna.

- Annars tänker de färöiska papporna att de tar av mammornas ledighet. De ser på föräldraledigheten som att den tillhör mammorna. En stor del av kvinnorna jobbar deltid. Det är ganska stora strukturella förändringar som krävs för att föräldrarna ska kunna dela föräldraansvaret lika.

Samma regler för regnbågsfamiljer

I hela Norden har samkönade par samma rättigheter.

- Vi är två mammor i vår familj, och även vi har tre månader var föräldraledigt, och ytterligare tre månader att dela som vi vill, sa Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister i Sverige.

Eva Kjer Hansen, jämställdhetsminister i Danmark, beskrev att det fortfarande finns behov av förändrade normer kring mammor och pappor i Danmark.

- När jag gjorde politisk karriär, blev mediebilden att jag övergav mina barn. Medierna bortsåg från att barnen hade en pappa som tog sin del av föräldraskapet.

Men regeringen i Danmark har inte valt öronmärkta månader för fäder, utan arbetar i stället med informationskampanjer tillsammans med näringslivet om mäns rätt till föräldraledighet.

Barnomsorg för alla viktigaste reformen

Ny forskning visar att subventionerad barnomsorg och jämställt föräldraansvar är de effektivaste vägarna till ekonomisk jämställdhet.

I dag har nästan alla tre-femåringar i Norden en plats i barnomsorgen. Tillgång till subventionerad barnomsorg för alla, är ett huvudskäl till nästan lika många kvinnor som män är på arbetsmarknaden.

- De nordiska länderna var inte rika när vi började investera i barnomsorg och föräldraledighet. Men dessa investeringar skapade välstånd, eftersom de utgör en struktur som möjliggöra för alla att delta i samhället, arbeta och betala skatt, sa Trine Skei Grande.