Silja Dögg Gunnarsdóttir fra Island ny president for Nordisk råd

31.10.19 | Nyhet
Silja Dögg Gunnarsdóttir och Oddný Harðardóttir
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org

Nordisk råds president og visepresident for 2020, Silja Dögg Gunnarsdóttir og Oddný Harðardóttir.

Silja Dögg Gunnarsdóttir fra Island er president for Nordisk råd for 2020. Hun ble valgt på årets sesjon, som ble avsluttet i Stockholm torsdag.

I 2020 er det Island som har presidentskapet i Nordisk råd. Island har valgt å prioritere tre områder: å slå vakt om demokratiet, blant annet gjennom å bekjempe falske nyheter, å verne det biologiske mangfoldet og å styrke kunnskapen i de nordiske språkene.

– Vi fokuserer sterkt på det biologiske mangfoldet og legger spesiell vekt dels på å engasjere unge i Norden i arbeidet med biologisk mangfold, og dels på det biologiske mangfoldet i havet. Med tanke på hva som skjer med klimaet i verden i dag, er dette arbeidet av største betydning, sier Silja Dögg Gunnarsdóttir, som representerer Midtengruppen i Nordisk råd.

Kampen mot falske nyheter

Når det gjelder falske nyheter, vil Island blant annet søke svar på hvordan myndigheter, politikere, sivilsamfunnet og andre samfunnsinstitusjoner kan respondere på spredningen av villedende informasjon. Island vil også se på hvilken rolle det nordiske samarbeidet kan spille i kampen mot falske nyheter og i å verne demokratiet.

Det tredje området Island og den nye presidenten framhever, er språkforståelsen i Norden. Studier peker på at nordboerne blir stadig dårligere til å forstå hverandre, både når det gjelder forståelse av det talte språket og evnen til å uttrykke seg muntlig og skriftlig.

Viktig å slå vakt om små språk

Det er urovekkende, sier Silja Dögg Gunnarsdóttir. Hun understreker at folk som forstår hverandres språk, også får en dypere forståelse for hverandre og andres kulturer og historie.

– Vi kan bli bedre og mer bevisste på betydningen av å slå vakt om språkene våre. Alle sammen er små språk, og engelsk trenger seg på overalt.

Silja Dögg Gunnarsdóttir er president for 2020. Hun etterfølger Hans Wallmark fra Sverige. Oddný Harðardóttir fra Den sosialdemokratiske gruppen ble valgt til visepresident.

Silja Dögg Gunnarsdóttir har vært medlem av det islandske parlamentet Alltinget siden 2013.

Nordisk råd er det offisielle organet for samarbeidet mellom de nordiske parlamentene. Rådet har 87 medlemmer, som kommer fra Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøyene, Grønland og Åland.