Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Dansk.

Afstemningsresultater

Her finder du alle afstemningsresultater fra Nordisk Råds 68:e session 2016 i København

Afstemning i henhold til forretningsordenens § 57:

Betænkning over Ministerrådsforslag om samarbejdsprogram 2017-2020: Ministerrådet for fiskeri, havbrug, jordbrug, levnedsmidler og skovbrug, B 307/holdbart

45 personer stemte for, ingen stemte imod og ingen afstod fra at stemme.

Udvalget for et Holdbart Nordens rekommandation i anledning af B 307/holdbart blev godkendt - Rek. 5/2016

 

Betænkning over Ministerrådsforslag om nordisk samarbejdsprogram om integration af flygtninge og indvandrere, B 311/velfærd, Reservation

55 personer stemte for, 8 stemte imode og ingen undlod at stemme.

Udvalget for Velfærd i Nordens rekommandation i anledning af B 311/velfærd blev godkendt - Rek. 6/2016

 

Ministerrådsförslag om nya riktlinjer för samarbetet med grannarna i väst, B 309/presidiet

67 personer stemte for, ingen stemte imod og ingen undlod at stemme.Præsidiets rekommandation i anledning af B 309/presidiet blev godkendt - Rek. 7/2016

 

Betänkande över Medlemsforslag om Brandmäns cancerdödlighet och vissa cancers klassificering, A 1677/välfärd

63 personer stemte for, ingen stemte imod og ingen undlod at stemme.

Udvalget for Velfærd i Norden rekommandation i anledning af A 1677/välfärd blev godkendt - Rek. 8/2016 og Rek. 9/2016

 

Udvalgsforslag om fælles medicinindkøb, A 1703/velfærd

67 personer stemte for, ingen stemte imod og ingen undlod at stemme.

Udvalget for Velfærd i Norden rekommandation i anledning af A 1703/velfærd blev godkendt - Rek. 10/2016

 

Betänkande över Medlemsförslag om gemensamma åtgärder mot stalkning i Norden, A 1660/medborgar

64 personer stemte for, ingen stemte imod og ingen undlod at stemme.

Udvalget for Velfærd i Norden rekommandation i anledning af A 1660/medborgar blev godkendt - Rek. 11/2016

 

Betänkande över Medlemsförslag om ett Brysselkontor för Nordiska rådet, A 1667/presidiet, Reservation

32 personer stemte for betænkningen, 38 stemte for reservationen mod betænkningen. Ingen undlod at stemme.

Reservationen mod Præsidiets betænking over A 1667/presidiet blev godkendt - IB 2/2016

 

Betænkning over Ministerrådsforslag om Nordisk Ministerråds samlede budget 2017, B 312/præsidiet; C 2/2016

57 personer stemte for, ingen stemte imod og ingen undlod at stemme.

Præsidiets rekommandation i anledning af B 312/præsidiet blev godkendt - Rek. 12/2016

 

Præsidieforslag om revideret Forretningsorden for Nordisk Råd, A 1681/præsidietDokument 5/2016

51 personer stemte for, ingen stemte imod og ingen undlod at stemme.

Præsidiets rekommandation i anledning af A 1681/præsidietDokument 5/2016 blev godkendt - IB 3/2016

 

Betænkning over Medlemsforslag om bedst mulig integration af asylbørn og alle skoleformers ansvar, A 1675/kultur

53 personer stemte for, ingen stemte imod og ingen undlod at stemme.

Udvalget for Kundskab og Kultur i Nordens rekommandation i anledning af A 1675/kultur blev godkendt - Rek. 13/2016

 

Betænkning over Medlemsforslag om afholdelse af idrætstopmøde, A 1678/kultur

58 personer stemte for, ingen stemte imod og ingen undlod at stemme.

Udvalget for Kundskab og Kultur i Nordens rekommandation i anledning af A 1678/kultur blev godkendt - Rek. 14/2016

 

Betänkande över Medlemsförslag om ökad och hållbar turism i Norden, A 1656/näring, Reservation

49 personer stemte for, 14 stemte imod og ingen undlod at stemme.

Udvalget for Vækst og Udvikling i Nordens rekommandation i anledning af A 1656/näring blev godkendt - Rek. 15/2016 og Rek. 16/2016

 

Betänkande över Medlemsförslag om att underlätta mobilitet mellan Nordiska länder, A 1665/näring, Reservation

58 personer stemte for, 2 stemte imod og ingen undlod at stemme.

Udvalget for Vækst og Udvikling i Nordens rekommandation i anledning af A 1665/näring blev godkendt - Rek. 19/2016 og Rek. 20/2016

 

Utvalgsforslag om felles nordisk innsats for en giftfri hverdag, A 1657/holdbart

56 personer stemte for, ingen stemte imod og ingen undlod at stemme.

Udvalget for et Holdbart Norden og udvalget for Velfærd i Nordens rekommandation i anledning af A 1657/holdbart blev godkendt - Rek. 21/2016 og Rek. 22/2016

 

Betænkning over Medlemsforslag om smart udnyttelse af madaffald og bekæmpelse af madspild, A 1676/holdbart

57 personer stemte for, 2 stemte imod og ingen undlod at stemme.

Udvalget for et Holdbart Nordens rekommandation i anledning af A 1676/holdbart blev godkendt - Rek. 17/2016 og Rek. 18/2016

 

Udvalgsforslag om uledsagede flygtningebørn, A 1682/velfærd, Reservation

47 personer stemte for, 9 stemte imod og ingen undlod at stemme.

Udvalget for Velfærd i Nordens rekommandation i anledning af A 1682/velfærd blev godkendt - Rek. 23/2016

 

Betänkande över Medlemsförslag om fortsatt fri rörlighet, öppenhet och samarbete inom Norden, A 1671/presidietTo reservationer - Ved afstemning skal uforenelige forslag først stilles op mod hinanden, indtil der kun foreligger et modforslag til hovedforslaget. Dette sættes op mod hovedforslaget i den endelige afstemning.

1. afstemning: 28 personer stemte for, 13 stemte imod og 12 afstod fra at stemme.

Endelig afstemning: 15 stemte for, 34 stemte i mod og 7 afstod fra at stemme

Rekommandation i anledning af A 1671/presidiet blev godkendt - Rek. 24/2016